Ugovor, aneks, otkaz... Da li direktor poznaje Zakon o radu?

Ugovor, aneks, otkaz... Da li direktor poznaje Zakon o radu?

Marija Ilić (36), sada već bivša radnica JP "Novi dom", 20. juna 2018. godine, tada još uvek u radnom odnosu, potpisala je Aneks II Ugovora o radu na određeno vreme broj: 4050 od 5. decembra 2016, zbog, kako se navodi u Aneksu, "povećanja obima posla", te se "ista raspoređuje na poslove i radne zadatke inkasant - knjigovođa" (pre potpisivanja Aneksa radila je na poslovima evidentičara u ovoj firmi; prim.aut).

Već sledećeg dana, 21. juna, Marija dobija Rešenje o otkazu Ugovora o radu na određeno vreme, zbog "racionalizacije i smanjenog obima posla", navodi se u Rešenju.

Osim ovog "kopernikanskog obrta", koji je u dva uzastopna dana izveo direktor preduzeća Goran Petrović, pomenuto otpuštanje sa posla ove Leskovčanke koja je udata i živi u Vranju, i po treći put će postati majka, dodatno dobija na težini ako se zna da je njoj ovo već drugi otkaz u bezmalo godinu i po dana!

Nakon prvog (13. april 2017), Osnovni sud u Vranju presudom je poništio rešenje "Novog doma" kojim je Mariji otkazan Ugovor o radu, kao "nezakonito", i naložio ovom predzeću da je "vrati i rasporedi na poslovima i radnim zadacima shodno Ugovoru o radu broj: 4050 od 5. decembra 2016. godine i Aneks I Ugovora o radu broj: 4050 od 5. decembra 2016. godine, broj: 925 od 7. marta 2017. godine, do isteka poslednjeg dana ugovorenog trajanja radnog odnosa".

 

JP "Novi dom" takođe je obavezan da na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od 52.500 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude – što su ovlašćeni iz ovog vranjskog javnog preduzeća i učinili – međutim, ostala je obaveza isplate ličnih dohodaka za 14 meseci koje porodica Ilić i dalje čeka. Ročište je zakazano za 26. septembar 2018. godine pred Osnovnim sudom u Vranju.

POLITIČKA POZADINA

Marija je, ističe, u "Novom domu" bila zaposlena u periodu od 5. decembra 2016. do 24. aprila 2017. godine. Ona je, najpre, potpisala ugovor na određeno vreme od šest meseci, i to od 5. decembra 2016. zaključno sa 4. junom 2017. godine, u vreme dok je v.d. direktora bio Slobodan Ignjatović, Petrovićev prethodnik.

U vreme stolovanja Ignjatovića, 7. marta prošle godine Marija potpisuje Aneks I Ugovora o radu na određeno vreme, "koji se menja u pogledu vremenskog perioda za koji je zaključen, te se isti produžuje za još 18 meseci, zaključno sa 4. decembrom 2018. godine".

Za portal Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS) Marija Ilić priča o mogućoj političkoj pozadini kao razlozima dva otkazna rešenja koja su joj uručena, da li joj i koliko novca njeno doskorašnje preduzeće duguje, i po kom osnovu, kao i "bežanju" direktora JP "Novi dom" Gorana Petrovića i nemogućnosti da naša sagovornica razgovara sa svojim nadređenim, iako je insistirala na sastanku, u vreme dok je ugovorom bila vezana za kompaniju.

Ova Leskovčanka, hemijska tehničarka po obrazovanju, govori i o zdravstvenim problemima i, između ostalog, prvom odlasku kod psihijatra, nakon drugog otkaznog rešenja (21. jun 2018) koje je Mariju Ilić, kako piše u Specijalističkom izveštaju od 26. juna tekuće godine, "jako uznemirilo i dovelo do psihičke nestabilnosti", te da su kod nje izražene "oscilacije raspoloženja uz naglašenu anksioznost, uz evidentnu afektivnu izmenjenost", kao i depresija (dokaz poseduje portal KTJS).

 

KTJS: Kada su za vas nastupili problemi u firmi i znate li zbog čega je do njih došlo?

Ilić: Problemi su počeli čim je Goran Petrović na poziciji prvog čoveka firme zamenio dotadašnjeg v.d. direktora Slobodana Ignjatovića. Tačno osam dana od dolaska Petrovića, 11. aprila 2017. godine, pozvana sam da potpišem rešenje o odmoru, a dva dana kasnije dobila sam otkazno rešenje! Zanimljivo je da je prvog radnog dana posle Ukrsa, na moje radno mesto primljena nova radnica, Milena Cvetković. Ja sam, inače, obavljala poslove evidentičara, što je bilo predviđeno ugovorom koji sam potpisala onda kada su me zaposlili, 5. decembra 2016. godine.

Da li ste dobili ikakvo obrazloženje zašto ste dobili otkaz prvi put, tog 13. aprila 2017?

Direktor Petrović mi ništa nije rekao, samo mi je dostavljeno Rešenje o otkazu Ugovora na određeno vreme zbog, citiram, "smanjenja obima poslova". Nisam mogla s nijm ni da razgovaram jer pobegne, ode pre kraja radnog vremena, iako sam kod sekretarice insistirala da me direktor primi i razgovaramo o mom položaju u firmi. Dao je rešenje sekretarici, moje je bilo samo da potpišem.

Da li je kao razlog u tom rešenju navedena vaša stručnost i sumnja u sposobnost da odgovorite svakodnevnim radnim zadacima?

Naravno da ne. Verujem da je razlog mog otkaza politička pozadina, odnosno to što je moj suprug član Socijaldemokratske stranke (SDS). To mu (direktoru Goranu Petroviću; prim.aut) valjda nije odgovaralo. Petrović je i sam rekao na sudu da smo mi primljeni po partijskoj liniji, a onda smo verovatno i otpušteni po istom osnovu. Ono što sam ja rekla na tom ročištu, direktor Petrović je samo potvrdio, ništa nije demantovao, s tim da je kazao da smo zapošljavani po političkoj osnovi – to je bio njegov glavni argument. To drugo ročište glavnog pretresa održano je 1. novembra 2017, jedino kojem smo prisustvovali i Petrović i ja. Drugima iz firme je bilo ponuđeno da pređu u Srpsku naprednu stranku (SNS) da bi zadržali posao.

Koji su bili vaši naredni koraci u borbi za ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava?

Sa suprugom sam otišla kod advokata i podnela tužbu. Osnovni sud u Vranju donosi presudu P1. br. 530/17, od 1. novembra 2017. godine, kojom poništava prvo otkazno rešenje koje sam primila i potpisala (br. 1464 od 13. aprila 2017; prim.aut). Punomoćnik "Novog doma" se u zakonskom roku žalio na presudu Apelacionom sudu u Nišu, koji je samo potvrdio presudu Osnovnog suda u Vranju, dana 10. maja 2018. godine.

 

OTKAZ UMESTO ODMORA

Da li je, nakon potvrde presude, usledila bilo kakva reakcija iz firme – direktora Petrovića ili nekog od njegovih saradnika, prema vama?

Dobila sam nakon potvrde presude Apelacionog suda poziv da se pojavim na radnom mestu i krenem opet da radim. Poziv sam primila 19. juna ove godine, da se javim poslodavcu prvog radnog dana po prijemu poziva. Javila sam se sutradan, 20. juna, i tada zaključila Aneks II Ugovora, ali ne za radno mesto evidentičara, jer je ono u međuvremenu ugašeno, već za mesto inkasant - knjigovođa zbog, citiram, "povećanog obima posla". Pazite na još jednu bitnu stvar: u Aneksu I Ugovora o radu, koji sam potpisala 7. marta 2017, precizno je navedeno da je ugovor u trajanju "od 5. decembra 2016, pa zaključno sa 4. decembrom 2018. godine". Ne postoji, dakle, mogućnost da se ugovor prekine ranije. Zato su i "pali" na sudu, jer nisu smeli da raskidaju ugovor pre navedenog datuma. Oni su u Aneksu II Ugovora o radu, koji sam potpisala dan pre drugog otkaza, 20. juna ove godine, promenili vremensku odrednicu i naveli, citiram, "zaposlena zasniva radni odnos na određeno vreme, za vremenski period najduže do 24 meseca, i to od 5. decembra 2016, a najduže do 4. decembra 2018. godine". Da bi mogli ranije da prekinu ugovor. Ja sam to prihvatila, jer da nisam, automatski bih dobila otkaz zbog neposlušnosti, iako sam bila potpuno svesna da to može da znači prevremeni raskid ugovora.

Šta se dešavalo tog 20. juna, kad ste se, po direktivi, prvog radnog dana pojavili u preduzeću?

Javila sam se, kako mi je saopšteno, u sredu, 20. juna. Rekli su mi samo "dobro jutro", direktor nije ni pomišljao da me primi na razgovor, ništa. Ja čitav taj dan čekam da mi daju radnu obavezu. Oni me oko 13 časova obaveštavaju da potpišem obaveštanje i Aneks II Ugovora za zasnivanje radnog odnosa, što i činim istog dana. Sutradan sam, u prisustvu finansijske direktorke Sanje, pisala zahtev za odmor. Na kraju je ispalo da direktor Petrović nije dozvoljavao da se moj zahtev za godišnji odmor zavede u delovodnu knjigu, što je protivno zakonu. Kad sam otišla u firmu po dokumenta za bolovanje, bila su odškrinula vrata, a Petrović je otuda bacio papire i rekao sekretarici: "Evo, daj joj sve papire i ne smeš da zavedeš u delovodnik!". Čak mi je, na moje veliko iznenađenje, jedna koleginica rekla: "Izvini, direktor ne daje da pričamo s tobom". Niko nije smeo da mi se obrati. Zbog čega? Opet nema objašnjenja. Ili su mi kolege govorile: "Mi idemo na doručak, ti idi kasnije". Valjda da me Petrović ne vidi sa njima. To je mobing.

Zbog čega direktor Petrović nije dozvolio da sekretarica vaš zahtev za odmor zavede u delovodnu knjigu?

Da ne bi ostao ikakav trag, ne postoji drugi razlog. Pazite, sve se to dešava 21. juna, oko 14:30 sati. Umesto da dobijem zahtev za odmor zaveden u delovodnu knjigu, uručeno mi je novo otkazno rešenje zbog, verovali ili ne, citiram, "smanjenog obima posla". A dan pre toga potpišem Aneks II Ugovora o radu br. 2300/1, "zbog povećanja obima posla"! U Obaveštanju uz taj Aneks II Ugovora o radu još i piše da poslovi inkasanta - knjigovođe odgovaraju stepenu stručne spreme i kvalifikacijama kojima raspolažem. Bilo kako bilo, završavam svoj posao, uručuju mi otkaz i silazim niz stepenice. Odjednom se tu već stvorilo obezbeđenje, mislili su valjda da će moj muž da pravi problem pošto me je čekao dole. Obezbeđenje zbog jedne trudne žene?! Ne mogu da verujem...

 

ZAKON O RADU

 

U članu 187. Zakona o radu, u odeljku o posebnoj zaštiti od otkaza ugovora o radu, decidirano je navedeno da:

** Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu;

** Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo;

** Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Kad ste saznali da ste u drugom stanju, i da li kompletan ambijent i problemi u firmi u kojoj ste radili utiču na trudnoću i vaše zdravlje?

Prema izveštaju lekara, koji takođe posedujem, ostala sam trudna 29. maja ove godine, u periodu dok sam bila pod prvim otkazom. Suprug i ja smo saznali da čekam treće dete tek 9. jula, odlaskom na zakazani pregled. Dakle, dve nedelje nakon otkaznog rešenja. Moram da naglasim da sam u zakonskom roku, što je jako bitno, preko advokata, tog 9. jula obavestila firmu da sam ostala u drugom stanju. Rok je 30 dana od dana otkaza, što sam ja ispoštovala. Nakon tog obaveštenja o mojoj trudnoći, iz "Novog doma" dostavljaju našem advokatu neko nakaradno obaveštenje, u kome se navodi da direktor ne prihvata da me vrati na posao.

 

PRVI PUT KOD PSIHIJATRA

Ali, član 187. Zakona o radu štiti majke, posebno od otkaza ugovora o radu. Da li ste se pozvali na njega?

Tako je, ali ja sa direktorom Petrovićem nisam nikako mogla da pričam, samo pisanim putem sam mu se obraćala, jer pobegne na vreme. Ovo je za mene veliko mučenje, pre svega jer treba da mirujem, a ne da jurim ljude po firmi kako bih razgovarala s njima. Uglavnom je moj muž, da se ne bih ja opterećivala i dalje izlagala stresu, završavao sve birokratske poslove, oko advokata, u firmi i slično. Zdravlje je ipak najbitnije.

Problemi, dakle, nisu ostavili traga na vaše zdravlje?

Pa, ne baš... Kad sam dobila otkaz, tad mi se i zdravlje narušilo i prvi put u životu sam otišla kod psihijatra. To je valjda bila prirodna reakcija na celokupan ambijent. U izveštaju Psihijatrijske ambulante vranjske Bolnice piše da mi se javio poremećaj anksioznosti i depresija, sve kao rezultat problema na poslu. Ovaj uput za psihijatra dobila sam nakon tog drugog otkaznog rešenja, kad još nisam znala da sam trudna, pa je terapija mogla da napravi zdravstveni problem detetu. Sva sreća pa smo suprug i ja brzo saznali i na vreme je korigovali.

Da li ste se obraćali Inspekciji rada u Vranju radi rešenja vašeg problema?

"Novi dom" je našem advokatu dostavio odgovor u kome navode da to što sam ja trudna, kako se u narodu kaže, "mogu da okačim mački o rep". Onda je moj muž 23. jula Inspekciji rada predao prijavu zato što direktor Petrović nije hteo da trudnicu vrati na radno mesto. Sledećeg dana je moj suprug opet otišao u inspekciju da pita šta se dešava sa predmetom i ko ga je zadužio. Oni su mu rekli da je predmet kod inspektora koji je na godišnjem odmoru, na šta im je suprug odgovorio da je predmet hitne prirode - jer su otpustili radnicu koja je u drugom stanju i da zbog toga ja trpim štetu. Poručili su mu da se "ne sekira", jer će raditi po predmetu "posle 1. avgusta, kad se inspektor Rade (Stanojev; prim.aut) vrati s odmora". Pošto je predmet hitne prirode, suprug ih je pitao da li neko drugi, osim inspektora Radeta, može da ga prouči i upozna se s njim. Reki su mu, naposletku, da moj slučaj "nije toliko hitan".

Da li ste vi ili vaš suprug opet otišli u inspekciju, kad se inspektor zadužen za vaš predmet vratio sa odmora?

Inspekcija je 10. avgusta donela Rešenje br. 389-117-00132/2018-02, u kome se nalaže poslodavcu "Novog doma" da, citiram, "otkloni utvrđenu povredu zakona tako što će u roku od tri dana po prijemu ovog rešenja zaposlenu Ilić Mariju iz Vranja, vratiti na rad, sticanjem sva prava iz radnog odnosa, počev od dana otkaza pa do isteka vremena trudnoće i korišćenje prava na trudničko odsustvo. Poslodavac je dužan da zaposlenu prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Poslodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti Inspekciju rada o izvršenju rešenja". To piše u rešenju.

Da li ćete se, dalje, obraćati nekome za pomoć, a u odbranu vaših prava?

Firma je mom advokatu isplatila sudske troškove, oko 50.000 dinara, dok ovih 14 neisplaćenih plata još nisu regulisali, pa sam ih tužila, u dogovoru sa advokatom i suprugom. To sad čekamo, prvo ročište je pred Osnovnim sudom u Vranju zakazano za 26. septembar, ići će malo sporije, ali ne sumnjam da je pravda na mojoj strani.

GORAN PETROVIĆ, DIREKTOR JP "NOVI DOM": AKO REVIZIJA POTVRDI REŠENJA, MARIJA ĆE BITI VRAĆENA NA POSAO

 

KTJS: Dana 20. juna 2018. godine, Marija Ilić, tada još uvek ugovorom vezana za JP "Novi dom", potpisala je Aneks II Ugovora o radu zbog "povećanja obima posla". Sledećeg dana uručeno joj je otkazno rešenje zbog "smanjenog obima posla". Otkud takav obrt u razmaku od dva dana?

Petrović: Dva dana... što je vama čudno. Evo u čemu je poenta. To se obično tako piše, to je novina. Vratili smo je na posao da ne bi dobili kazne koje su predviđene zakonom. Apelacioni sud nam je naložio da Mariju Ilić po tom rešenju vratimo, u međuvremenu je to radno mesto ugašeno, mi maltene nismo imali gde da je primimo, pa joj dajemo Aneks II Ugovora o radu, ali ponovo zbog povećanog obima posla, da se napravi veza sa prvim rešenjem. Pošto na tom radnom mestu stvarno nema posla, ponovo dobija otkaz zbog smanjenja obima posla. Kad se kaže da ugovor traje 24 meseca, mora da traje toliko. Prethodni direktor, koji je bio iz SDS, je to taktički odradio, da bi nju zaštitio napravio je prvi aneks ugovora na 24 meseca, bez ikakvog osnova i razloga, jer ni u tom trenutku nije postojao povećan obim posla. Realno, ako otpuštamo ljude u stalnom radnom odnosu, nelogično bi bilo da u firmi ljudi budu zaposleni na određeno vreme, na bilo kojim poslovima. Meni ne bi bila čista savest.

Vaša firma je podnela zahtev za reviziju Vrhovnom kasacionom sudu, da preinači presudu Apelacionog suda kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Vranju?

Vodili smo spor, rešenja Osnovnog i Apelacionog suda došla su u njenu korist, ali mi imamo pravo na reviziju. Presude neću niti imam pravo da komentarišem, one su takve kakve jesu. Mi smo iskoristili zakonsku mogućnost i pisali žalbu da se uradi revizija tih rešenja. Ako ih revizija potvrdi, Marija Ilić će biti kompletno obeštećena, vraćena na rad i sve što joj po zakonu pripada biće joj dato. I vraćamo, i dajemo, i plate, godišnji odmor ako ne iskoristi po zakonu može da ga naplati. Ali ako revizija bude u našu korist, onda mi nemamo nikakvih obaveza prema njoj. Samo da vam bude jasnije, da me shvatite dobro, nisam ja zloban, i ova rešenja neka budu doneta u njenu korist, za preduzeće neće biti velika šteta ako isplati jednog radnika, nije "Novi dom" toliko ugrožen.

Da li je tačno da ste, i zbog čega, vašoj sekretarici naložili da zahtev za odmor zaposlene Marije Ilić ne zavede u delovodnu knjigu?

Zahtev je primljen i zaveden u delovodnu knjigu, ali nije odobren sa moje strane jer je tog dana kad je predat zahtev usledilo otkazno rešenje. Nelogično je da imamo spremno rešenje za otkaz za sutra, a prihvatamo zahtev za godišnji odmor. A, šta ako revizija poništi sva rešenja i naše prvo rešenje koje smo dali u 2017. godini bude ispravno i pravosnažno? Onda mi nemamo nikakve obaveze prema njoj. Mene bi posle neko pitao, kao direktora, kako sam mogao da dajem da ona koristi godišnji odmor i sve ostale privilegije, odnosno i da radi, da bi posle revizije, ako dođe u našu korist, ispalo da sam ja napravio štetu preduzeću. Dobio bih krivične prijave za nepostupanje po zakonu.

Zbog čega zaposlenu Mariju Ilić niste vratili na posao kada vam je ona, u za to zakonom predviđenom roku, dostavila Obaveštenje o trudnoći, iako ste po članu 187. Zakona o radu u obavezi da to uradite?

Nisam ja u 2017. godini, kada je Mariji Ilić dato prvo otkazno rešenje, mogao da pretpostavim da će posle godinu dana ona da zatrudni. To je za mene kao rukovodioca bila novina. Ali, kad je ona došla sa tim zahtevom, mi smo već ova rešenja uputili reviziji. Ona je imala pravo i žalila se je Inspekciji rada, inspektori su doneli rešenje da se ona vrati na posao, ali mi na to rešenje imamo zakonsko pravo da prigovorimo. Ono je sada u Ministarstvu rada i zapošljavanja. Kada nam iz Ministarstva budu vratili rešenje, mi ćemo postupiti po njemu. Neka je Marija Ilić živa i zdrava, i njena beba, daj Bože da iznese trudnoću kako valja i mi ćemo svugde da je vodimo i da joj plaćamo, to će država da nam nadoknađuje. Kada se bude vratila, ona će ponovo biti prijavljena, mi ćemo da joj omogućimo da iskoristi godišnji odmor tada, kao i sve drugo što joj zakonom pripada.

Da li je tačno da, i zbog čega, ostalim radnicima preduzeća niste dozvoljavali da pričaju sa zaposlenom Marijom Ilić?

To je toliko nisko... Hajde da pozovemo ovde bilo kog radnika pa da ga pitamo. Imam ćerku njenih godina, ako treba mogu i da se zakunem...

Zbog čega niste želeli da sa zaposlenom Marijom Ilić razgovarate o njenom položaju u firmi, iako je ona insistirala i vašu sekretaricu obavestila o tome?

Ovde svaki radnik može i uvek je mogao da dođe kod mene. Ja prvi put od vas sad čujem da je ona tražila da razgovara sa mnom. U upravi sam non-stop, i na hodniku je mogla da me pita. Nikad se nije najavila da dođe na prijem kod mene, to vam odgovorno tvrdim.

Marija Ilić sumnja na političku pozadinu njenih otkaza, jer je njen suprug član SDS?

Mene nije interesovalo ko je u kojoj partiji, verujte mi, pa ja sam otpustao i ljude iz SNS. Nema veze to što joj je suprug u SDS. Evo, u SDS je Danijela, pravnica koja ima pravosudni ispit, i ona je i dan-danas u firmi, a koliko znam i dalje je u SDS. Imamo i demokratu Slavka Nikolića koji je rukovodilac tehničkog sektora. Ja sam samo ljudski gledao. Ne može neko da primi platu 35.000 – 40.000 dinara, da ode za izvode u tri banke i da je to ceo posao.

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center