Građani slabo informisani o tome kako i kome da prijave nasilje": U Gračanici održan trening o nasilju u porodici

U Gračanici je održan trening čija je tema bila nasilje u porodici i odgovori na njega, sa ciljem, kako je rečeno, upoznavanja svih aktera o rodno zasnovanom nasilju i načinima za njegovo sprečavanje. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, medija i sigurnih kuća, kao i odbornici iz Bujanovca, Preševa, Vranja, Parteša i Raniluga.

Tokom treninga definisale su se slabosti svih zainteresovanih aktera, a jedna od njih je nepostojanje ili nedovoljna saradnja sa institucijama.

"Nevladine organizacije vrlo slabo sarađuju sa institucijama po ovom pitanju, ili čak ne znaju koje su institucije nadležne za obraćanje. Nema saradnje između nevladinog sektora iz ovih opština povodom nasilja i trgovine ljudima, čak i kada se bave istim temama, nema razmene i pružanja informacija, nema pomoći", neki su od najvažnijih zaključaka do kojih su došli učesnici treninga.

Većina prisutnih ima saznanja o postojanju sigurnih kuća, ali ne znaju gde se nalaze i kako ih mogu kontaktirati potencijalni korisnici.

"Predstavnici nevladinog sektora, medija, baš kao ni odbornici, nisu informisani o principima rada sigurnih kuća, kao i vidovima podrške koje pružaju korisnicama i korisnicima", saopteno je na ovom treningu.

Ni u jednoj od lokalnih samouprava ne postoji Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudime, te je predstavljen primer iz Vranja, čiji je Romski centar za demokratiju (RCD) osnivač i aktivni član.

Na treningu su predstavljena zakonska rešenja kako za nasilnike, tako i za žrtve, i "opšti je zaključak da su oba zakonska rešenja loša jer mnogo češće dovode do recidiva žrtava.

"Ni u jednoj opštini ne postoji nevladina organizacija, niti ustanova ili institucija koja se bavi nasilnikom, kako ne bi ponovio nasilje i njemu pružao neophodnu psiho-socijalnu pomoć ili ga uputio na lečenje. Centri za socijalni rad u sve četiri opštine prepoznati su kao ustanove koje ne rade dobro svoj posao, nemaju dobar kadar, u njima je zastupljeno političko zapošljavanje, pa žrtve nemaju poverenja u njihov rad i retko im se obraćaju", izveli su zaključke učesnici.

Prepoznato je da su građani "malo ili nimalo informisani" o mogućnostima kome sve mogu prijaviti nasilje ukoliko ga uoče u svojoj blizini, ali i o mogućnostima da i oni sami mogu biti zaštićeni.

Na osnovu svih ovih problema, koje su učesnici uočili kao svoje slabosti, kroz trening su došli su do konstruktivnih ideja i mogućnosti za saradnju.

Potpisan je Memorandum o saradnji svih prisutnih aktera – da će zajednički raditi na suzbijanju nasilja i trgovini ljudima i stvorena je neformalna mreža predstavnika nevladinih organizacija, medija, odbornika i sigurnih kuća.

U kontekstu buduće saradnje, neophodno je da organizacije CPT i RCD edukuju nevladin sektor, medije, institucije i opštine o ovoj temi, kao i da svi akteri zajednički napišu prvi projekat na osnovu znanja stečenog na treningu, uz pomoć CPT i RCD, o zaštiti žrtava nasilja i trgovine ljudima.

Potrebno je da se svi prisutni što pre upoznaju sa radom sigurnih kuća na Kosovu i u Srbiji, kroz studijsku posetu, kako bi mogli da steknu neophodna znanja i veštine za rad sa potencijalnim žrtvama, a to su kuće u Gnjilanu, Novom Brdu, Vranjskoj Banji i Beogradu

"Neophodno je da se upoznaju sa radom Centra za azil u Vranju, kao i Centrom za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite koji, takođe, postoji u Vranju i prvi je 'šalter' za prihvat žrtava nasilja ili trgovine ljudima. Neophodno je da se što pre formira zajedničko čvorište koje bi podržavalo samo ove četiri opštine i bilo prvi primer prekogranične saradnje po ovom pitanju", zaključeno je na treningu koji su vodili Ivana Stošić i Vladimir Trifić.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.