Korupcija "rak-rana" juga Srbije

"Korupcija na lokalnom nivou u jedinicama lokalne samouprave: Vranje, Bujanovac i Preševo" naziv je istraživanja kojim su obuhvaćeni i analizirani svi pojavni oblici korupcije na jugu Srbije, kao i preporuke za delovanje u borbi protiv nje. Rezultati istraživanja obljavljeni su u publikaciji čiji je izdavač Romski centar za demokratiju (RCD).

Istraživanje je imalo za cilj da se prikaže transparentnost vlasti u trima lokalnim samoupravama, kao i da se građankama i građanima Vranja, Bujanovca i Preševa objasni na koji način se korupcija može prijaviti, ali i upoznavanje sa statističkim podacima, osnovnim terminima i svim posledicama koje korupcija može da izazove po pojedinca i širu društvenu zajednicu.  

Ovo istraživanje je sproveo RCD, u okviru projekta Koalicije za transparentnost juga Srbije (KTJS), a podržao ga je Olof Palme International Center. U istraživanju se naglašava da je "obaveza svih nas, građana, predstavnika institucija i civilnog društva da ukazujemo na primere koruptivnih radnji, podnosimo prijave, a da nadležne institucije, potom, rade svoj posao".

Predstavnik Olof Palme International Center, Danilo Milić, rekao je da su podaci izneti u istraživanju "tužni i deprimirajući".

"Najmanje 85 odsto stanovnika Bujanovca, Preševa i Vranja upoznato je sa problemima korupcije u svojim sredinama i misle da je korupcija problem. Međutim, još je gore što skoro 50 odsto ljudi koji žive u ovim lokalnim samoupravama smatra da ima mnogo korupcije u njihovim sredinama", rekao je Milić.

Prema njegovim rečima, "Srbija je trenutno 77. ili 78. država u svetu po rasprostranjenosti korupcije i tu nema napretka".

Ivana Stošić, predsednica Upravnog odbora RCD, istakla je su Milić i Olof Palme International Center "uvek verovali u RCD".

"I da ne zaboravimo da je zahvaljujući Olof Palme International Center i nastala KTJS. Na kraju, svi ste vi deo naše koalicije", naglasila je Stošić, obraćajući se prisutnim predstavnicima medija, nevladinih organizacija i građanki i građana.

Istraživanje "Korupcija na lokalnom nivou u jedinicama lokalne samouprave: Vranje, Bujanovac i Preševo" je bilo usmereno na informisanost, mišljenja, percepcije i iskustva građana i građanki sa korupcijom na lokalnom nivou u pomenutim opštinama juga Srbije, i obuhvatilo je preko 800 stanovnika ovih opština.

 

Publikaciju"Korupcija na lokalnom nivou Vranje, Bujanovac, Preševo" možete preuzeti OVDE

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.