Slučaj Slavice Cvetković: Nalepnice su odlepljene, ali i otvorena mnoga pitanja o zakonu i izvršiocima

Slučaj Slavice Cvetković: Nalepnice su odlepljene, ali i otvorena mnoga pitanja o zakonu i izvršiocima


Pomoćnik javnog izvršitelja Marko Stanojević odlepio je nalepnice sa popisanih pokretnih stvari u stanu Slavice Cvetković, u ulici Esperanto u vranjskom naselju Ledena stena, budu
ći da se Bojan Anđelković, koji je pre Cvetkovićeve živeo u tom stanu, 10. decembra odjavio sa te adrese.

Ovome je prethodio prigovor trećeg lica koji je Cvetkovićeva podnela javnom izvršitelju Aleksandru Nikoliću zbog popisivanja imovine, a koji je Nikolić usvojio.

Kako se navodi u obrazloženju rešenja I.I-920/2017 od 19. decembra, "shodno odredbi čl. 109 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, javni izvršitelj je usvojio prigovor trećeg lica kao osnovan i utvrdio da je sprovođenje izvršenja na pokretnim stvarima nedopušteno, te da popisane stvari bivaju izuzete od izvršenja, i iste budu vraćene".

O agoniji koja je Slavicu Cvetković, majku dvoje maloletne dece, zadesila tog 27. novembra, kada je pomoćnik javnog izvršitelja Miloš Tasić, u prisustvu nekoliko policijskih službenika, popisao pokretne stvari u njenom stanu zbog duga prethodnog stanara Bojana Anđelkovića, sina bivšeg vlasnika stana Časlava Anđelkovića, portal Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS) prvi je izvestio ovdašnju javnost – da bi priču ove samohrane majke kasnije preuzeli lokalni i nacionalni mediji.

Podsećanja radi, Cvetkovićeva živi u stanu u ulici Esperanto, koji je u vlasništvu nje i njenog bivšeg supruga (po jedna idealna polovina oboma) od decembra 2006. godine, kada su ga kupili od Časlava Anđelkovića iz Preševa. U poslednjih godinu dana, Slavici su na vrata, gotovo redovno, kucali pripadnici MUP-a u Vranju tražeći Bojana Anđelkovića zbog njegovog duga prema Rajfajzen banci, pa je Cvetkovićeva "muku mučila" objašnjavajući i dokumentima potkrepljujući svoju priču da Anđelkovići ne žive u tom stanu već 12 godina.


Vratimo se ipak na najsvežiji detalj – skidanje nalepnica sa popisanih stvari u Slavičinom stanu. Tačnije, na onog ko ih je odlepljivao.

Kako Cvetkovićeva za portal KTJS ističe, pomoćnik izvršitelja Stanojević ne može da obavlja funkciju pomoćnika javnog izvršitelja jer nema diplomu Pravnog fakulteta.

"Na pitanje da li je diplomirani pravnik, Stanojević je rekao da nije. Stalno se pozivao na legitimaciju koju je pokazao pri ulasku. Kako može da obavlja posao pomoćnika izvršitelja ako nije diplomirani pravnik?", pita se Cvetkovićeva.

 

 Zakon o izvršenju i obezbeđenju – ko može biti izvršitelj

 

Član 313.

 

Za izvršitelja može se imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove:

 

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da je poslovno sposobno;

3) da je steklo diplomu Pravnog fakulteta;

4) da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima;

5) da je dostojno da obavlja poslove izvršitelja;

6) da je položilo ispit za izvršitelja;

7) da se nad ortačkim društvom čiji je on ortak ne vodi stečajni postupak;

8) da se protiv njega ne vodi istraga za krivično delo, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja.

 

U čl. 333. Zakona o izvršenju i obezbeđenju piše da izvršitelj može imati jednog ili više zamenika, kao i da "lice koje ispunjava uslove iz čl. 313. ovog zakona može biti imenovano za zamenika izvršitelja", pa i da zamenik može da obavlja sve radnje izvršenja i obezbeđenja kao i izvršitelj.

U čl. 336. istog zakona navodi se da izvršitelj može da zaposli ili angažuje treća lica "koja u ime i za račun izvršitelja sprovode pojedine radnje izvršenja i obezbeđenja", dakle nekog pomoćnika izvršitelja.

 

STRANAČKO ZAPOŠLJAVANJE?

Treba istaći da na poleđini legitimacije pomoćnika izvršitelja, koju je Marko Stanojević pokazao Cvetkovićevoj pri ulasku u njen stan, a shodno Pravilniku o izgledu i sadržini legitimacije pomoćnika izvršitelja, piše: "Nosilac ove legitimacije koristi prava koja mu pripadaju po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju".

Ako postoje "prava" pomoćnika izvršitelja, da li postoje i "obaveze", odnosno uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se neko bavio poslom pomoćnika javnog izvršitelja?

Cvetkovićeva je istakla da nije Stanojevića pitala da li ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima, ali da "po godinama starosti misli da ovaj mladić ne ispunjava taj uslov".

"Ponavljam, to ne mogu da tvrdim jer mi nije rekao, nisam ga pitala. Ali, sada ja mogu da postavim pitanje: 'Ko je meni odlepio nalepnice, ako zakon kaže da pomoćnik izvršitelja mora da bude diplomirani pravnik?' Pitanje je da li je ovo stranačko zapošljavanje", naglasila je Cvetkovićeva.

Ova majka je istakla da ju je Stanojević najpre pozvao telefonom i upitao kada joj odgovara da on dođe, a zatim se i pojavio u dogovoreno vreme. Proces odlepljivanja nalepnica nije trajao dugo.

"Rekla sam mu da mi odgovara da dođe u 10:30, tad je i došao, legitimisao se na vratima jer sam to zahtevala od njega, a u 10.55 časova završio je sa odlepljivanjem. Sačinio je zapisnik i rekao mi da se za sve informacije mogu obratiti Aleksandru Nikoliću, koji ga je i postavio za svog pomoćnika", rekla je Cvetkovićeva.

Stanojević je Cvetkovićevoj pokazao rešenje da je usvojen prigovor trećeg lica koji je ona podnela i rekao joj da se "Bojan Anđelković u dva navrata odjavljivao sa ove adrese".

"Počeo je da odlepljuje nalepnice, a kada je video da ne može da ih odlepi ručno, s obzirom da ostaju tragovi, zvao je i pitao nekog telefonom da li sme to da riba. Ja sam mu rekla da je bitno samo da on počne da odlepljuje nalepnice, a da ću ja posle da očistim ostatke papira", opisala je za portal KTJS situaciju ova majka.

Slavica je dodala da i dalje postoji dug Anđelkovića prema banci, što je i navedeno u rešenju – da je u toku izvršni postupak izvršnog poverioca Rajfajzen banke iz Beograda protiv izvršnog dužnika Bojana Anđelkovića iz Vranja, "na osnovu rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Vranju I.I.br. 845/2017 od 14. februara 2017. godine".

"Bojan se odjavio sa ove adrese. Postoji i dalje dug prema banci, piše u rešenju. U februaru će se navršiti dve godine od kako se Anđelković sa njima ganja na sudu. Ja više nikakvih problema neću imati, što mi je najbitnije. Ali je i bitno da Stanojević nije diplomirani pravnik", kazala je Cvetkovićeva.

Slavica Cvetković više neće imati nikakvih problema, niko joj više neće kucati na vrata, postavljajući joj pitanje: "Da li ovde živi Bojan Anđelković?" Nakon godinu dana agonije i borbe da dokaže svoju "nevinost", uspela je. Bojan Anđelković, Slavičin prethodnik u stanu iz ulice Esperanto, nakon 12 godina odjavio se sa te adrese.

To je dobra vest. Ali, da li smo svedoci novog zapošljavanja na "politički" pogon? Slavica Cvetković prva je izrazila sumnju u tako nešto, na osnovu ličnog iskustva.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.

Izvor: KTJS